آمار رسمی مراجعات به مراکز معاینه فنی

آمار رسمی مراجعات به مراکز معاینه فنی

محصول ویژه
محصول ویژه

مشاوره و فروش

9821-86072381+
9821-88816039+
9821-86074187+
989362744747+

فروش و مشاوره
مشخصات محصول:
مکمل ترکیبی نانو تکنولوژی پتروتکس
با قدرت کاهش آلایندگی خودرو
کاهش دهنده CO و HC
با استفاده از محصول قبل از مراجعه به مراکز معاینه فنی معجزه تاثیرگذاری آن را در برگه آنالیز معاینه فنی به طور کامل مشاهده خواهید کرد.
کدام خودرو ها مشمول اخذ معاینه فنی می‌باشند
کدام خودرو ها مشمول اخذ معاینه فنی می‌باشند

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران با اشاره به اینکه در خرداد امسال معاینه فنی 148 هزار دستگاه خودرو انجام شده است، گفت:‌ ۱۸ درصد خودروهایی که برای بار نخست معاینه فنی شدند در آزمون‌های مربوطه مردود شدند.
به گزارش مشرق، حسین مقدم مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران، درباره میزان مراجعات به مراکز معاینه فنی تهران اظهار داشت میزان مراجعات به مراکز در خرداد امسال نسبت به خرداد سال پیش 21 درصد افزایش داشته است و در حال حاضر روزانه 6 هزار راننده جهت انجام معاینه فنی خودروهایشان به مراکز معاینه فنی تهران مراجعه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه وضعیت مراکز معاینه فنی به جز مرکز بیهقی که با میزان کمی ازدحام مواجه است، عادی گزارش شده، گفت با توجه به انتظار یک ساعته جهت انجام معاینه فنی در مرکز بیهقی به شهروندان توصیه می ‌کنیم از خدمات مراکز خلوت ‌تر استفاده و یا از طریق نوبت ‌دهی اینترنتی اقدام کنند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران ادامه داد در خرداد امسال 148 هزار خودرو معاینه فنی آنها انجام گرفته است که از این تعداد 104 هزار خودرو معاینه فنی آنها از نوع مراجعه اول بود که 18 درصد از این خودروها در آزمون آلایندگی گازهای خروجی از اگزوز، 11 درصد در آزمون همراستایی چرخ‌ها، 15 درصد در تست ترمز و 17 درصد در عیوب ظاهری مردود شدند.
مقدم بیان داشت در مجموع 41 درصد از خودروها در این مدت به علت نقص فنی موفق به اخذ معاینه فنی در مراجعه اول نشده‌اند.