سامانه نوبت دهی مراکز معاینه فنی خودرو ها

سامانه نوبت دهی مراکز معاینه فنی خودرو ها

راهنمای دریافت نوبت دهی اینترنتی معاینه فنی خودرو سال 99

محصول ویژه
محصول ویژه

مشاوره و فروش

9821-86072381+
9821-88816039+
9821-86074187+
989362744747+

فروش و مشاوره
مشخصات محصول:
مکمل ترکیبی نانو تکنولوژی پتروتکس
با قدرت کاهش آلایندگی خودرو
کاهش دهنده CO و HC
با استفاده از محصول قبل از مراجعه به مراکز معاینه فنی معجزه تاثیرگذاری آن را در برگه آنالیز معاینه فنی به طور کامل مشاهده خواهید کرد.
(www.shabakeh-mag.com)

و

(myservices.tehran.ir)