عکس کارت معاینه فنی

کارت معاینه فنی نشان دهنده ی این است که ماشین شما با موفقیت توانسته از آزمون معاینه فنی بیرون بیایید.

پتروبریز 300cc اولین مکمل ویژه کاهش آلایندگی خودرو
PetroBreathe


محلول احیای کاتالیست و کاهش دهنده‌ی آلایندگی

پتروبریز محلول کاهش آلایندگی خودرو
محلول مخصوص احیا کننده کاتالیست و پاکسازی محفظه احتراق و سوپاپ ها

احیا کننده کاتالیست
پاکسازی محفظه احتراق و سوپاپ ها
کاهش دهنده NOx
کاهش دهنده آلایندگی CO و HC

مشاوره و فروش

9821-86072381+
9821-88816039+
9821-86074187+
989362744747+

فروش و مشاوره

با استفاده از محصول قبل از مراجعه به مراکز معاینه فنی معجزه تاثیرگذاری آن را در برگه آنالیز معاینه فنی به طور کامل مشاهده خواهید کرد.
کارت معاینه فنی
کارت معاینه فنی

توضیح موارد:

قسمت فوقانی راست مربوط به مشخصات ظاهری و فنی خودرو است، که شامل شماره پلاک، شماره شاسی، نوع و رنگ خودرو، نوع سوخت، سیستم سوخت رسانی و غیره می باشد.
در قسمت فوقانی چپ عکس خودروی مراجعه کننده را مشاهده می کنید. لازم به ذکر است با توجه به دستور العمل اعلام شده اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور، در بدو ورود به مرکز معاینه فنی تصویر هر خودرو توسط دوربین های پلاک خوان گرفته شده و حضور خودرو جهت انجام معاینه فنی محرز می گردد.

دلایل اصلی مردودی خودروها در معاینه فنی چیست؟

اگرخودروی شما درهریک ازمراحل فوق (خواه چشمی خواه فنی)مشکلی داشته باشد مردود می‌شود. مشکل‌ترین مراحل معاینه فنی خودرو که سبب مردودشدن آنها می‌شود عبارت‌اند از:
•آزمون آلایندگی
•وضعیت ظاهری
•ترمزها
•کمک فنر
•آزمون هم ‌راستایی چرخ‌ها
درصورتی‌که خودرو مردود شود، برگه معاینه فنی به آن تعلق نمی‌گیرد. در چنین شرایطی ۱۵ روز به شما فرصت می‌دهند تا چک‌ لیستی را که در برگه نتایج درج شده است برطرف کنید و دوباره به همان مرکز اخذ معاینه فنی مراجعه کنید.
اگر خودرو تمام مراحل را به سلامت طی کند، برگه معاینه فنی خودرو را به شما می‌دهند که همیشه باید همراهتان باشد. همچنین برچسب معاینه فنی هم روی خودرو نصب می‌شود. اعتبار این گواهی ۱ سال است

علت بالابودن hc در معاینه فنی

انتشار زیاد هیدروکربن(hc) تقریبا همیشه نشانه ای از احتراق ضعیف سوخته است ولی عوامل دیگری هم هستند که باعث انتشار hc می شود
1.زمان نامناسب احتراق
2.اجزای احتراق معیوب
3.مبدل کاتالیستی معیوب
4.تنظیم نبودن موتور

علت بالابودن co در معاینه فنی

یکی از دلایل بالا بودن co خام سوزی است و برای کاهش این گاز باید تنظیم موتور انجام شود. معیوب بودن سنسور اکسیژن باعث بالا رفتن co میشود. co بر اثر مخلوط یا درصد نامیزان سوخت ها، هوا و جرقه میباشد. بالا بودن آن به معنی احتراق و ایراد در سیستم احتراق و پاشش از جمله شمع، وایر، سوزن انژکتوز ها میباشد. خراب شدن یا پر شدن کاتالیز عامل دیگر افزایش co است