فهرست کمترین و بیشترین خودروهای آلاینده درسال گذشته

فهرست کمترین و بیشترین خودروهای آلاینده درسال گذشته

محصول ویژه
محصول ویژه

مشاوره و فروش

9821-86072381+
9821-88816039+
9821-86074187+
989362744747+

فروش و مشاوره
مشخصات محصول:
مکمل ترکیبی نانو تکنولوژی پتروتکس
با قدرت کاهش آلایندگی خودرو
کاهش دهنده CO و HC
با استفاده از محصول قبل از مراجعه به مراکز معاینه فنی معجزه تاثیرگذاری آن را در برگه آنالیز معاینه فنی به طور کامل مشاهده خواهید کرد.
فهرست کمترین و بیشترین خودروهای آلاینده درسال گذشته
فهرست کمترین و بیشترین خودروهای آلاینده درسال گذشته

سازمان محیط زیست با انتشار کتابچه سالانه آلایندگی خودرو و موتور سیکلت، خودروهایی را که کمترین و بیشترین میزان آلایندگی را داشتند معرفی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان محیط زیست با انتشار کتابچه سالانه آلایندگی خودرو و موتور سیکلت اعلام کرد: اطلاعات مربوط به آزمون‌های آلایندگی‌ برای اولین بار از سوی مرکز هوا تغییر اقلیم تدوین و در این کتاب درج شده است.
براین اساس، محصولات تولیدی شرکت‌های کرمان موتور و زامیاد در سال گذشته به ترتیب کمترین و بیشترین میزان مردودی در آزمون آلایندگی را داشتند و در میان خودروهای داخلی، وانت ریچ، تولیدی شرکت زامیاد و پژو ۲۰۶ اس‌دی با موتور۵ TU به ترتیب بیشترین و کمترین میزان انتشار آلاینده ناکس (NOx) را دارند.
در آلاینده هیدروکربن نسوخته نیز وانت دو‌گانه‌سوز زامیاد بیشترین مقدار میانگین را دارا بوده و کمترین مربوط به وانت ریچ و پژو پارس دو‌گانه‌سوز است. همچنین از لحاظ آلاینده منواکسید کربن، وانت ریچ بیشترین و سمند ۷ EF کمترین میزان آلودگی را دارد.

(منبع:بورس پرس)