پتروتوئینز(PetroTwins)

محلول “ پترو تویینز ” که در دسته “ تمیزکننده ها ” قرار دارد، با کارایی ویژه خود، کل باک بنزین را که از رسوبات بنزین پر شده است را با فناوری نانو تکنولوژی، بطور کامل رسوب زدایی می کند. بنزین بی کیفیت هم رسوبات و ناخالصی های زیادی دارد که در باک باقی می مانند و این رسوبات باقی مانده در باک می توانند وارد جریان سوخت رسانی شده و عملکرد موتور را مختل کنند. پس با ریختن این محلول مخصوص در باک، یک لایه محافظ قدرمتند با فناوری نانو روی باک شما ایجاد می شود تا علاوه بر این که عمر باک را افزایش می دهد، مسیر سوخت رسانی را هم از رسوبات پاک می کند.


 جلوگیری از چسبندگی سوپاپ ها

سری جدید محصولات نانو

ورود به فروشگاه

ویژگی های این محصول

• قویترین مکمل نانو جهت شستشوی مسیر سوخت رسانی
•پاکسازی سوپاپ ها، انژکتور ها، سرشمع ها
•و کل مسیر سوخت رسانی
•جلوگیری از چسبندگی سوپاپ ها
•افزایش طول عمر و کارایی انژکتورها
•محافظت از سنسورهای مسیر سوخت رسانی
•ایجاد لایه محافظ با ماندگاری بالا در کل مسیر سوخت رسانی

فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره


محصولات مدپاتکس


انواع اکتان بوستر، مکمل بنزین و انژکتور شور با تکنولوژی نانو


Verified by MonsterInsights