پستهای اینستاگرام بخش اول پتروتکس آلمان بهترین محلول و مکمل تقویت موتور خودرو

Petrotex

⛽محلول ایرانی تقویت موتور خودرو
⚡پترونانو

?پاککککککک کننننننننده مسیر سوخت رسانی بدوووووووون نیاز به تعمیرکار✅
?تمییییززز کنننددده انژکتور بدوووووون نیاز به تعمیرکار✅
?افزاییییییش شتاب بدون نیااااز به فشار زیاد روی خودروووو✅
?قیمت با تخفیف ویژه
با پترونانوبه جاده? سلام کنید….
یک محصول اصیل با کیفیت جهانی
جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید
☎️02186072170
☎️09362744747
قیمت استثنایی همراه با کیفیت بی رقیب
⛽?⛽?⛽?⛽?⛽?⛽?⛽

Petrotex

⛽محلول ایرانی تقویت موتور خودرو
⚡پترونانو
?پاککککککک کننننننننده مسیر سوخت رسانی بدوووووووون نیاز به تعمیرکار✅
?تمییییززز کنننددده انژکتور بدوووووون نیاز به تعمیرکار✅
?افزاییییییش شتاب بدون نیااااز به فشار زیاد روی خودروووو✅
?قیمت با تخفیف ویژه
با پترونانو به جاده? سلام کنید….
یک محصول اصیل با کیفیت جهانی
جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید
☎️02186072170
☎️09362744747
قیمت استثنایی همراه با کیفیت بی رقیب
⛽?⛽?⛽?⛽?⛽?⛽?⛽

Petrotex

⛽محلول ایرانی تقویت موتور خودرو
⚡پترونانو
?پاککککککک کننننننننده مسیر سوخت رسانی بدوووووووون نیاز به تعمیرکار✅
?تمییییززز کنننددده انژکتور بدوووووون نیاز به تعمیرکار✅
?افزاییییییش شتاب بدون نیااااز به فشار زیاد روی خودروووو✅
?قیمت با تخفیف ویژه
با پترونانو به جاده? سلام کنید….
یک محصول اصیل با کیفیت جهانی
جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید
☎️02186072170
☎️09362744747
قیمت استثنایی همراه با کیفیت بی رقیب
⛽?⛽?⛽?⛽?⛽?⛽?⛽

داستان زندگی خودرو پراید

?⏳⌛⌛⏳?
?داستان پراید
خاطره بازی با پراید
خیلی از ما با این ماشین خاطره داریم
پراید برای خیلی ها یادآور خاطرات شیرینی? از لحظات زندگی شون هست
ماشین عروسی یا اولین ماشینی که خریدند و باهاش رانندگی یاد گرفتند
این ماشین زمان ژیان و پیکان و پی کی برای خودش کلاس خاصی ?داشت
تو چند تا اسلاید داستان ?پراید را براتون تعریف می کنیم
برای اینکه بتوانید رانندگی جذابی با پرایدتون داشته باشید حتما با ما تماس بگیرید
☎️02186072170
☎️02186072193
☎️09362744747
?با یه قوطی مدپاتکس و یه ماشین پراید باز هم می توانید خاطره بازی کنید

سیر تحول خودرو پراید

?⏳⌛⌛⏳?
?داستان پراید
خاطره بازی با پراید
خیلی از ما با این ماشین خاطره داریم
پراید برای خیلی ها یادآور خاطرات شیرینی? از لحظات زندگی شون هست
ماشین عروسی یا اولین ماشینی که خریدند و باهاش رانندگی یاد گرفتند
این ماشین زمان ژیان و پیکان و پی کی برای خودش کلاس خاصی ?داشت
تو چند تا اسلاید داستان ?پراید را براتون تعریف می کنیم
برای اینکه بتوانید رانندگی جذابی با پرایدتون داشته باشید حتما با ما تماس بگیرید
☎️02186072170
☎️02186072193
☎️09362744747
?با یه قوطی مدپاتکس و یه ماشین پراید باز هم می توانید خاطره بازی کنید

تغییرات و تحولات خودرو پراید در طول سالها

?⏳⌛⌛⏳?
?داستان پراید
خاطره بازی با پراید
خیلی از ما با این ماشین خاطره داریم
پراید برای خیلی ها یادآور خاطرات شیرینی? از لحظات زندگی شون هست
ماشین عروسی یا اولین ماشینی که خریدند و باهاش رانندگی یاد گرفتند
این ماشین زمان ژیان و پیکان و پی کی برای خودش کلاس خاصی ?داشت
تو چند تا اسلاید داستان ?پراید را براتون تعریف می کنیم
برای اینکه بتوانید رانندگی جذابی با پرایدتون داشته باشید حتما با ما تماس بگیرید
☎️02186072170
☎️02186072193
☎️09362744747
?با یه قوطی مدپاتکس و یه ماشین پراید باز هم می توانید خاطره بازی کنید

پراید و داستان زندگی اش

?⏳⌛⌛⏳?
?داستان پراید
خاطره بازی با پراید
خیلی از ما با این ماشین خاطره داریم
پراید برای خیلی ها یادآور خاطرات شیرینی? از لحظات زندگی شون هست
ماشین عروسی یا اولین ماشینی که خریدند و باهاش رانندگی یاد گرفتند
این ماشین زمان ژیان و پیکان و پی کی برای خودش کلاس خاصی ?داشت
تو چند تا اسلاید داستان ?پراید را براتون تعریف می کنیم
برای اینکه بتوانید رانندگی جذابی با پرایدتون داشته باشید حتما با ما تماس بگیرید
☎️02186072170
☎️02186072193
☎️09362744747
?با یه قوطی مدپاتکس و یه ماشین پراید باز هم می توانید خاطره بازی کنید

انتقال لیسانس خط تولید پراید به ایران

?⏳⌛⌛⏳?
?داستان پراید
خاطره بازی با پراید
خیلی از ما با این ماشین خاطره داریم
پراید برای خیلی ها یادآور خاطرات شیرینی? از لحظات زندگی شون هست
ماشین عروسی یا اولین ماشینی که خریدند و باهاش رانندگی یاد گرفتند
این ماشین زمان ژیان و پیکان و پی کی برای خودش کلاس خاصی ?داشت
تو چند تا اسلاید داستان ?پراید را براتون تعریف می کنیم
برای اینکه بتوانید رانندگی جذابی با پرایدتون داشته باشید حتما با ما تماس بگیرید
☎️02186072170
☎️02186072193
☎️09362744747
?با یه قوطی مدپاتکس و یه ماشین پراید باز هم می توانید خاطره بازی کنید

اولین پراید های هاچ بک در ایران

?⏳⌛⌛⏳?
?داستان پراید
خاطره بازی با پراید
خیلی از ما با این ماشین خاطره داریم
پراید برای خیلی ها یادآور خاطرات شیرینی? از لحظات زندگی شون هست
ماشین عروسی یا اولین ماشینی که خریدند و باهاش رانندگی یاد گرفتند
این ماشین زمان ژیان و پیکان و پی کی برای خودش کلاس خاصی ?داشت
تو چند تا اسلاید داستان ?پراید را براتون تعریف می کنیم
برای اینکه بتوانید رانندگی جذابی با پرایدتون داشته باشید حتما با ما تماس بگیرید
☎️02186072170
☎️02186072193
☎️09362744747
?با یه قوطی مدپاتکس و یه ماشین پراید باز هم می توانید خاطره بازی کنید

آخرین پراید تولید شده در ایران

?⏳⌛⌛⏳?
?داستان پراید
خاطره بازی با پراید
خیلی از ما با این ماشین خاطره داریم
پراید برای خیلی ها یادآور خاطرات شیرینی? از لحظات زندگی شون هست
ماشین عروسی یا اولین ماشینی که خریدند و باهاش رانندگی یاد گرفتند
این ماشین زمان ژیان و پیکان و پی کی برای خودش کلاس خاصی ?داشت
تو چند تا اسلاید داستان ?پراید را براتون تعریف می کنیم
برای اینکه بتوانید رانندگی جذابی با پرایدتون داشته باشید حتما با ما تماس بگیرید
☎️02186072170
☎️02186072193
☎️09362744747
?با یه قوطی مدپاتکس و یه ماشین پراید باز هم می توانید خاطره بازی کنید

پاک کردن دوده ها از داخل سیلندر و تمیز کردن موتور خودرو

? سلام به جاده با پترونانو
⛽تقویت کننده آلمانی موتور خودرو به قیمت سال ۹۸
?قیمت استثنایی و ترکیب جادویی قوطی سوپر اکتان بوستر مدپاتکس با تخفیف ویژه
?پاک کننده قطعی سیستم سوخت رسانی و تمیز کننده دوده و رسوب سیلندر و پیستون در تمام خودروها
✅کاهش قطعی آلایندگی خودرو
✅افزایش طول عمر موتور
✅کاهش مصرف سوخت
✅کاهش قطعی تردد به تعمیرگاه در دوران کرونا
✳صد در صد تضمینی
استفاده از یک محصول با کیفیت و دارای تاییدیه? به خودرو?? شما این امکان را می دهد که حداکثر توانش را در اختیار شما قرار دهد
با پترونانو به جاده? سلام کنید….
یک محصول اصیل با کیفیت جهانی
جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید
☎️02186072193
☎️09362744747
قیمت استثنایی همراه با کیفیت بی رقیب
⛽?⛽?⛽?⛽?⛽?⛽

تمیز کردن سیلند و موتور خودرو و افزایش قدرت موتور

? سلام به جاده با پترونانو
⛽تقویت کننده ایرانی موتور خودرو به قیمت سال ۹۸
?قیمت استثنایی و ترکیب جادویی قوطی سوپر اکتان بوستر مدپاتکس با تخفیف ویژه
?پاک کننده قطعی سیستم سوخت رسانی و تمیز کننده دوده و رسوب سیلندر و پیستون در تمام خودروها
✅کاهش قطعی آلایندگی خودرو
✅افزایش طول عمر موتور
✅کاهش مصرف سوخت
✅کاهش قطعی تردد به تعمیرگاه در دوران کرونا
✳صد در صد تضمینی
استفاده از یک محصول با کیفیت و دارای تاییدیه? به خودرو?? شما این امکان را می دهد که حداکثر توانش را در اختیار شما قرار دهد
با پترونانو به جاده? سلام کنید….
یک محصول اصیل با کیفیت جهانی
جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید
☎️02186072193
☎️09362744747
قیمت استثنایی همراه با کیفیت بی رقیب
⛽?⛽?⛽?⛽?⛽?⛽

مسابقات فرمول یک

?????????
پترونانو
مسابقات فرمول یک??? طرفداران زیادی ??در سراسر جهان دارد که همه ساله این مسابقات را پیگیری می کنند
در اینجا تیم پتروتکس سریعترین رانندگان این رشته پرطرفدار را به شما معرفی می کند
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
فروش ویژه و استثنایی ۵۰ درصدی ??
به فروشگاه ما در سایت پترونانو مراجعه نمایید و از تخفیفات ویژه ??و آفرهای اقتصادی و استثنایی?? بهرمند شوید
در دوران کرونا سلامت خودرو ??شما بسیار مهم است . با حفظ سلامت خودرو از تردد غیر ضروری به تعمیرگاه و مراکز شلوغ اجتناب نمایید.
ما با ارائه محصول دارای اصالت ضامن سلامتی موتور خودرو شما خواهیم بود ♻️♻️
✅برای اولین بار در ایران✅
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مخصوص خودرو شما ??????
مکمل بنزین ⛽⛽پترونانو
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
??ایرادات خودرو که با پترونانو میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

آیرتون سنا راننده مسابقات فرمول یک

?????????
پترونانو
مسابقات فرمول یک??? طرفداران زیادی ??در سراسر جهان دارد که همه ساله این مسابقات را پیگیری می کنند
در اینجا تیم پتروتکس سریعترین رانندگان این رشته پرطرفدار را به شما معرفی می کند
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
فروش ویژه و استثنایی ۵۰ درصدی ??
به فروشگاه ما در سایت پترونانو مراجعه نمایید و از تخفیفات ویژه ??و آفرهای اقتصادی و استثنایی?? بهرمند شوید
در دوران کرونا سلامت خودرو ??شما بسیار مهم است . با حفظ سلامت خودرو از تردد غیر ضروری به تعمیرگاه و مراکز شلوغ اجتناب نمایید.
ما با ارائه محصول دارای اصالت ضامن سلامتی موتور خودرو شما خواهیم بود ♻️♻️
✅برای اولین بار در ایران✅
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مخصوص خودرو شما ??????
مکمل بنزین ⛽⛽ پترونانو
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
??ایرادات خودرو که با پترونانو میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

مایکل شوماخر راننده مسابقات فرمول یک

?????????
پترونانو

مسابقات فرمول یک??? طرفداران زیادی ??در سراسر جهان دارد که همه ساله این مسابقات را پیگیری می کنند
در اینجا تیم پتروتکس سریعترین رانندگان این رشته پرطرفدار را به شما معرفی می کند
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
فروش ویژه و استثنایی ۵۰ درصدی ??
به فروشگاه ما در سایت پترونانو مراجعه نمایید و از تخفیفات ویژه ??و آفرهای اقتصادی و استثنایی?? بهرمند شوید
در دوران کرونا سلامت خودرو ??شما بسیار مهم است . با حفظ سلامت خودرو از تردد غیر ضروری به تعمیرگاه و مراکز شلوغ اجتناب نمایید.
ما با ارائه محصول دارای اصالت ضامن سلامتی موتور خودرو شما خواهیم بود ♻️♻️
✅برای اولین بار در ایران✅
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مخصوص خودرو شما ??????
مکمل بنزین ⛽⛽ پترونانو
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
??ایرادات خودرو که با پترونانو میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

لوییس همیلتون راننده مسابقات فرمول یک

?????????
پترونانو

مسابقات فرمول یک??? طرفداران زیادی ??در سراسر جهان دارد که همه ساله این مسابقات را پیگیری می کنند
در اینجا تیم پترونانو سریعترین رانندگان این رشته پرطرفدار را به شما معرفی می کند
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
فروش ویژه و استثنایی ۵۰ درصدی ??
به فروشگاه ما در سایت پتروتکس مراجعه نمایید و از تخفیفات ویژه ??و آفرهای اقتصادی و استثنایی?? بهرمند شوید
در دوران کرونا سلامت خودرو ??شما بسیار مهم است . با حفظ سلامت خودرو از تردد غیر ضروری به تعمیرگاه و مراکز شلوغ اجتناب نمایید.
ما با ارائه محصول دارای اصالت ضامن سلامتی موتور خودرو شما خواهیم بود ♻️♻️
✅برای اولین بار در ایران✅
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مخصوص خودرو شما ??????
مکمل بنزین ⛽⛽ پترونانو
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
??ایرادات خودرو که با مدپاتکس میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

مکس ورشتپن راننده مسابقات فرمول یک

?????????
پترونانو

مسابقات فرمول یک??? طرفداران زیادی ??در سراسر جهان دارد که همه ساله این مسابقات را پیگیری می کنند
در اینجا تیم پترونانو سریعترین رانندگان این رشته پرطرفدار را به شما معرفی می کند
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
فروش ویژه و استثنایی ۵۰ درصدی ??
به فروشگاه ما در سایت پتروتکس مراجعه نمایید و از تخفیفات ویژه ??و آفرهای اقتصادی و استثنایی?? بهرمند شوید
در دوران کرونا سلامت خودرو ??شما بسیار مهم است . با حفظ سلامت خودرو از تردد غیر ضروری به تعمیرگاه و مراکز شلوغ اجتناب نمایید.
ما با ارائه محصول دارای اصالت ضامن سلامتی موتور خودرو شما خواهیم بود ♻️♻️
✅برای اولین بار در ایران✅
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مخصوص خودرو شما ??????
مکمل بنزین ⛽⛽ پترونانو
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
??ایرادات خودرو که با مدپاتکس میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

فرناندو آلونسو راننده مسابقات فرمول یک

?????????
پترونانو

مسابقات فرمول یک??? طرفداران زیادی ??در سراسر جهان دارد که همه ساله این مسابقات را پیگیری می کنند
در اینجا تیم پترونانو سریعترین رانندگان این رشته پرطرفدار را به شما معرفی می کند
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
فروش ویژه و استثنایی ۵۰ درصدی ??
به فروشگاه ما در سایت پتروتکس مراجعه نمایید و از تخفیفات ویژه ??و آفرهای اقتصادی و استثنایی?? بهرمند شوید
در دوران کرونا سلامت خودرو ??شما بسیار مهم است . با حفظ سلامت خودرو از تردد غیر ضروری به تعمیرگاه و مراکز شلوغ اجتناب نمایید.
ما با ارائه محصول دارای اصالت ضامن سلامتی موتور خودرو شما خواهیم بود ♻️♻️
✅برای اولین بار در ایران✅
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مخصوص خودرو شما ??????
مکمل بنزین ⛽⛽ پترونانو
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
??ایرادات خودرو که با مدپاتکس میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

تقویت خودرو در حد یک خودرو فرمول یک

?????????
پترونانو مسابقات فرمول یک??? طرفداران زیادی ??در سراسر جهان دارد که همه ساله این مسابقات را پیگیری می کنند
در اینجا تیم پترونانو سریعترین رانندگان این رشته پرطرفدار را به شما معرفی می کند
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
فروش ویژه و استثنایی ۵۰ درصدی ??
به فروشگاه ما در سایت پترونانو مراجعه نمایید و از تخفیفات ویژه ??و آفرهای اقتصادی و استثنایی?? بهرمند شوید
در دوران کرونا سلامت خودرو ??شما بسیار مهم است . با حفظ سلامت خودرو از تردد غیر ضروری به تعمیرگاه و مراکز شلوغ اجتناب نمایید.
ما با ارائه محصول دارای اصالت ضامن سلامتی موتور خودرو شما خواهیم بود ♻️♻️
✅برای اولین بار در ایران✅
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مخصوص خودرو شما ??????
مکمل بنزین ⛽⛽مدپاتکس
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
??ایرادات خودرو که با مدپاتکس میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

پتروتکس آلمان محلول تقویت خودرو دو منظوره

?????????
پترونانو ??فروش ویژه با حدود ۵۰ درصد تخفیف??
تمیز کننده انژکتور به همراه اکتان بوستر رایگان
✅کاهش قطعی آلایندگی خودرو
✅کاهش قطعی مصرف سوخت
✅افزایش طول عمر موتور
✅کاهش قطعی تردد به تعمیرگاه در دوران کرونا
✅حفظ سلامت همزمان خودرو و مالک خودرو
✳صد در صد تضمینی
مکمل سوخت دومنظوره ⛽⛽
مخصوص خودرو شما???
تمیز کننده انژکتور و اکتان بوستر آلمانی
مخصوص خانواده پراید و تیبا
مخصوص خانواده پژو و سمند
مخصوص خانواده خودروهای وارداتی
مخصوص سایر خودروها
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ مدپاتکس
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
با پتروتکس قدرت و شتاب?? جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

فرناندو آلونسو راننده مسابقات فرمول یک

?????????
پترونانو مسابقات فرمول یک??? طرفداران زیادی ??در سراسر جهان دارد که همه ساله این مسابقات را پیگیری می کنند
در اینجا تیم پتروتکس سریعترین رانندگان این رشته پرطرفدار را به شما معرفی می کند
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
فروش ویژه و استثنایی ۵۰ درصدی ??
به فروشگاه ما در سایت پترونانو مراجعه نمایید و از تخفیفات ویژه ??و آفرهای اقتصادی و استثنایی?? بهرمند شوید
در دوران کرونا سلامت خودرو ??شما بسیار مهم است . با حفظ سلامت خودرو از تردد غیر ضروری به تعمیرگاه و مراکز شلوغ اجتناب نمایید.
ما با ارائه محصول دارای اصالت ضامن سلامتی موتور خودرو شما خواهیم بود ♻️♻️
✅برای اولین بار در ایران✅
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مخصوص خودرو شما ??????
مکمل بنزین ⛽⛽مدپاتکس
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
???جشنواره فروش تا پایان مرداد ماه با قیمت استثنایی
@petrotexiran
@petrotexiran
??ایرادات خودرو که با مدپاتکس میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

پتروتکس آلمان

?????????
پترونانو ??فروش ویژه با حدود ۵۰ درصد تخفیف??
✅کاهش قطعی آلایندگی خودرو
✅افزایش طول عمر موتور
✅کاهش مصرف سوخت
✅کاهش قطعی تردد به تعمیرگاه در دوران کرونا
✅حفظ سلامت همزمان خودرو و مالک خودرو
✳صد در صد تضمینی
مکمل سوخت دومنظوره ⛽⛽
مخصوص خودرو شما???
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور ایرانی
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽مدپاتکس
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
با پترونانو قدرت و شتاب?? جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

کم کردن مصرف سوخت و کم کردن میزان آلودگی خودرو

?????????
پترونانو

??فروش ویژه با حدود ۵۰ درصد تخفیف??
✅کاهش قطعی آلایندگی خودرو
✅افزایش طول عمر موتور
✅کاهش مصرف سوخت
✅کاهش قطعی تردد به تعمیرگاه در دوران کرونا
✅حفظ سلامت همزمان خودرو و مالک خودرو
✳صد در صد تضمینی
مکمل سوخت دومنظوره ⛽⛽
مخصوص خودرو شما???
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور ایرانی تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽مدپاتکس
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
با پترونانو قدرت و شتاب?? جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

تقویت موتور خودرو با پتروتکس آلمان

?????????
پترونانو

??فروش ویژه با حدود ۵۰ درصد تخفیف??
✅کاهش قطعی آلایندگی خودرو
✅افزایش طول عمر موتور
✅کاهش مصرف سوخت
✅کاهش قطعی تردد به تعمیرگاه در دوران کرونا
✅حفظ سلامت همزمان خودرو و مالک خودرو
✳صد در صد تضمینی
مکمل سوخت دومنظوره ⛽⛽
مخصوص خودرو شما???
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور ایرانی
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ مدپاتکس
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
با پترونانو قدرت و شتاب?? جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

پتروتکس

?????????
پترونانو ??فروش ویژه با حدود ۵۰ درصد تخفیف??
✅کاهش قطعی آلایندگی خودرو
✅افزایش طول عمر موتور
✅کاهش مصرف سوخت
✅کاهش قطعی تردد به تعمیرگاه در دوران کرونا
✅حفظ سلامت همزمان خودرو و مالک خودرو
✳صد در صد تضمینی
مکمل سوخت دومنظوره ⛽⛽
مخصوص خودرو شما???
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽مدپاتکس
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
با پترونانو قدرت و شتاب?? جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

قهرمانی های همیلتون راننده مسابقات فرمول یک

?????????
پترونانو ✳با مدپاتکس همیشه قهرمان باشید?
تجربه شتاب فرمول یک ?? با مدپاتکس
?زندگینامه?
لوئیز کارل دیویدسون همیلتون
متولد ۷ ژانویه ۱۹۸۵، رانندهٔ بریتانیایی???? مسابقات فرمول یک ?قهرمانی جهان از تیم مرسدس ای‌ام‌جی پتروناس است
همیلتون با شش عنوان قهرمانی?? فرمول یک قهرمانی جهان، اغلب به عنوان بهترین راننده نسل خود? و یکی از بهترین راننده‌های تاریخ این رشته شناخته می‌شود
این راننده افسانه ای ?نخستین قهرمانی خود در فرمول یک را در سال ۲۰۰۸ و با تیم مک لارن به دست آورد
او سپس به تیم مرسدس رفت و در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ برای دو سال متوالی قهرمان فرمول یک ??شد
او این قهرمانی‌های متوالی را در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ?هم ادامه داد
او یکی از موفق‌ترین راننده‌های تاریخ فرمول یک است؛ او با ۶ عنوان قهرمانی فرمول یک قهرمانی جهان، در رده دوم? موفق‌ترین رانندگان این مسابقات قرار دارد
او هم‌ چنین با کسب ۸۶ پیروزی در مسابقات جایزه بزرگ و کسب ۱۵۳ سکو، در رده دوم? برترین راننده‌های تاریخ قرار دارد
همیلتون هم‌اکنون رکورد دار? بیش‌ترین امتیاز دوران حرفه‌ای (۳۴۳۱)،? بیش‌ترین پیروزی تعیین خط (۹۰)، ?بیش‌ترین گرند اسلم در طول یک فصل (۳) و کسب? بیش‌ترین امتیاز در طول یک فصل (۴۱۳) است
منبع ویکی پدیا
?پترونانو
تولید انواع اکتان بنزین و تمیز کننده انژکتور
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

تقویت موتور پرشیا

?????????
پترونانو مکمل میکس سوخت مخصوص پژو پرشیا
?در ۳۰ ثانیه انژکتور ماشین خود را تمیز کنید و شتاب بیشتری را تجربه کنید
✅پنج ثانیه باز کردن در باک خودرو
✅پنج ثانیه باز کردن در قوطی مدپاتکس
✅ده ثانیه خالی کردن مکمل در باک
✅پنج ثانیه بستن در باک
✅پنج ثانیه قرار دادن قوطی خالی در سطل بازیافت
به رانندگی خود ادامه دهید
تمیز کننده انژکتور کار خود را انجام خواهد داد
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ مدپاتکس
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور مخصوص پژو پرشیا
@petrotexiran
@petrotexiran
با مدپاتکس قدرت و شتاب?? جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

پتروتکس محلول تقویت موتور خودرو

?????????
پترونانو مکمل دو منظوره بنزین
مخصوص خودروهای وارداتی
?در ۳۰ ثانیه انژکتور ماشین خود را تمیز کنید و با مکمل سوخت پترونانو شتاب جدیدی را تجربه کنید
✅پنج ثانیه باز کردن در باک خودرو
✅پنج ثانیه باز کردن در قوطی مدپاتکس
✅ده ثانیه خالی کردن مکمل در باک
✅پنج ثانیه بستن در باک
✅پنج ثانیه قراردادن قوطی خالی در سطل بازیافت
به رانندگی خود ادامه دهید
مکمل سوخت و تمیز کننده انژکتور کار خود را انجام خواهند داد
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ مدپاتکس
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور مخصوص خودروهای وارداتی
@petrotexiran
@petrotexiran
با پتروتکس قدرت و شتاب?? جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

پتروتکس بهترین مکمل برای پژو ۲۰۶

♻️♻️⛽⛽♻️♻️
بهترین مکمل بنزین برای پژو 206 چه خصوصیاتی باید داشته باشد ؟
پژو 206 در وضعیت محاسبه میانگین مصرف سوخت ترکیبی , از مصرف بنزین مطلوبی✅✅ برخوردار می باشد. اما در ایران که بنزین معمولا با عدد اکتان 87 به بازار عرضه می گردد این نوع بنزین , اختلاتی❌⭕❌ را در سیستم سوخت رسانی ایجاد می کند و باعث می شود احتراق ☄? بطور کامل انجام نگیرد و پدیده اشتعال زود هنگام را موجب می شود.
به همین دلیل این احتراق ناقص موجب کوبش های ناگهانی ??در موتور می شود که باعث افزایش مصرف سوخت⛽⛽ بنزین نیز می شود، گرچه پژو 206 با نصب سنسور ویژه knock Sensor سعی در رفع این مشکلات دارد , اما توجه داشته باشید که این تنها مشکل سیستم سوخت رسانی نمی باشد
ایراد دیگری که پیش می آید رسوبات باقی مانده از احتراق و همینطور دوده هایی است که روی شمع و سوزن انژکتور ?باقی می ماند و موجب گرفتگی و خفگی می شود
محصول میکس مدپاتکس عدد اکتان بنزین شما را به مقدار قابل توجهی بالا خواهد برد و به مرز 96 خواهد رساند که این امر احتراق ??کامل را موجب می شود و شتاب خودروی?? شما را افزایش می دهد و همینطور به عنوان یک انژکتور شور قوی به طور معجزه آسایی تمام رسوبات و کثیفی ها را از انژکتور شما می زداید.
پس با اینکار از صرف هزینه های گزاف??? جهت تعمیرات جلوگیری به عمل خواهید آورد.
@petrotexiran
@petrotexiran
با پترونانو قدرت و شتاب?? جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

سلامت و افزایش طول عمر موتور خودرو سمند و تقویت موتور سمند

?????????
پترونانو
مکمل میکس سوخت سمند
?در ۳۰ ثانیه انژکتور ماشین خود را تمیز کنید
✅پنج ثانیه باز کردن در باک خودرو
✅پنج ثانیه باز کردن در قوطی پتروتکس
✅ده ثانیه خالی کردن مکمل در باک
✅پنج ثانیه بستن در باک
✅پنج ثانیه انداختن قوطی خالی در سطل زباله
به رانندگی خود ادامه دهید
تمیز کننده انژکتور کار خود را انجام خواهد داد

تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ مدپاتکس
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور مخصوص سمند
@petrotexiran
@petrotexiran
با مدپاتکس قدرت و شتاب?? جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

تقویت و بهبود عملکرد موتور پژو ۲۰۶ با پتروتکس

?????????
پترونانو
مکمل میکس سوخت پژو ۲۰۶ ، پرشیا ، پژو ۴۰۵
?در ۳۰ ثانیه انژکتور ماشین خود را تمیز کنید
✅پنج ثانیه باز کردن در باک خودرو
✅پنج ثانیه باز کردن در قوطی پترونانو
✅ده ثانیه خالی کردن مکمل در باک
✅پنج ثانیه بستن در باک
✅پنج ثانیه انداختن قوطی خالی در سطل زباله
به رانندگی خود ادامه دهید
تمیز کننده انژکتور کار خود را انجام خواهد داد
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ پترونانو
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور مخصوص پژو ۲۰۶ و پرشیا و پژو ۴۰۵
@petrotexiran
@petrotexiran
با پترونانو قدرت و شتاب?? جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

تقویت موتور پراید با محلول تقویت موتور خودرو پتروتکس

?????????
پترونانو
مکمل میکس سوخت پراید
?در ۳۰ ثانیه انژکتور ماشین خود را تمیز کنید
✅پنج ثانیه باز کردن در باک خودرو
✅پنج ثانیه باز کردن در قوطی مدپاتکس
✅ده ثانیه خالی کردن مکمل در باک
✅پنج ثانیه بستن در باک
✅پنج ثانیه انداختن قوطی خالی در سطل زباله
به رانندگی خود ادامه دهید
تمیز کننده انژکتور کار خود را انجام خواهد داد
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ پترونانو
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور مخصوص پراید
@petrotexiran
@petrotexiran
با پترونانو قدرت و شتاب?? جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

محلول تقویت موتورسیکلت پتروتکس

?????????
پترونانو تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
با استفاده از مکمل سوخت مدپاتکس شما می توانید با ?کاهش محسوس صدای موتور و ? افزایش شتاب خودرو رو به رو شوید
?سوزن های انژکتور وسیله نقلیه شما بلافاصله تمیز می شود
?با استفاده از این مکمل و کاهش آلودگی وسیله نقلیه به کمپین نجات زمین بپیوندید
@petrotexiran
@petrotexiran
با پترونانو قدرت و شتاب?? جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

شستشو و تعمیر انژکتور پراید

?????????
پترونانو ?در ۲۰ ثانیه تعمیرکار ماشین خود شوید
✅کاهش صدای موتور در ۲۰ ثانیه
✅شستشوی انژکتور در ۲۰ ثانیه
✅کاهش ضربه زدن موتور در ۲۰ ثانیه
✅افزایش شتاب خودرو در ۲۰ ثانیه
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مناسب برای انواع وسایل نقلیه??????
مکمل بنزین ⛽⛽پترونانو
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
???مکمل میکس 280 میلی لیتر
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور
@petrotexiran
@petrotexiran
??ایرادات خودرو که با مدپاتکس میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش قطعی آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
با مدپاتکس قدرت و شتاب?? جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت
محصول دقت کنید??

محلول تقویت موتور خودرو برای پراید و تیبا

?????????
پترونانو ?در ۲۰ ثانیه تعمیرکار ماشین خود شوید
✅کاهش صدای موتور در ۲۰ ثانیه
✅شستشوی انژکتور در ۲۰ ثانیه
✅کاهش ضربه زدن موتور در ۲۰ ثانیه
✅افزایش شتاب خودرو در ۲۰ ثانیه
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مناسب برای انواع وسایل نقلیه??????
مکمل بنزین ⛽⛽پترونانو
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
???مکمل میکس 280 میلی لیتر
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور
@petrotexiran
@petrotexiran
??ایرادات خودرو که با مدپاتکس میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
با مدپاتکس قدرت و شتاب?? جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??

مکمل سوخت و اکتان بوستر پتروتکس

?????????
پترونانو ?در ۲۰ ثانیه تعمیرکار ماشین خود شوید
✅کاهش صدای موتور در ۲۰ ثانیه
✅شستشوی انژکتور در ۲۰ ثانیه
✅کاهش ضربه زدن موتور در ۲۰ ثانیه
✅افزایش شتاب خودرو در ۲۰ ثانیه
تولید کننده انواع اکتان بوستر ??و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مناسب برای انواع وسایل نقلیه??????
مکمل بنزین ⛽⛽ پترونانو
تایید شده توسط مجهزترین ?آزمایشگاه های اروپا
???جشنواره فروش تا پایان تیر ماه
مکمل میکس 280 میلی لیتر
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور

@petrotexiran
@petrotexiran
??ایرادات خودرو که با مدپاتکس میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
با مدپاتکس قدرت و شتاب?? جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید??