آزمایشگاه پترونانو

تقطیر

تقطیر
تقطیر

وقتی محلول در دمای مشخص خود جوش می‌آید، قسمتی از مایع بخار شده و به طرف چگالنده (کندانسور) حرکت می‌ کند. جریان آب سرد متحرک در این قسمت باعث سرد شدن بخار شده و قطرات حاصل به طرف بالن جمع‌آوری، روانه می‌شوند.
از این دستگاه جهت تقطير مایعات (اغلب مشتقات نفتی) استفاده میشود.
تقطیر یکی از متداول ترین راه های جداسازی مواد از یک دیگر است، که یک فرآیند فیزیکی برای جداسازی با دمای جوش متفاوت می باشد. خصوصیات تقطیر (فراریت) هیدرو کربن‌ها اغلب تاثیر مهمی در ایمنی و عملکرد آنها به ویژه در مورد سوخت ها و محلول ها دارد. فراریت مهمترین عامل تعیین کننده تمایل یک هیدرو کربن به تولید بخارهای قابل انفجار است فراریت برای سوخت های موتور و جت عامل مهمی می باشد حضور اجزا با نقطه جوش بالا در سوخت ها به طور قابل توجهی بر میزان تشکیل مواد جامد دور ریختنی حاصل از احتراق موثر می باشد.

خلاصه روش آزمون:

نمونه براساس نوع ترکیب، فشار بخار، نقطه جوش اولیه یا نقطه پایانی مورد انتظار و یا هر دو، در یکی از چهار گروه تعریف شده در این استاندارد قرار می‌گیرد. متغیرهای عملیاتی دستگاه توسط گروهی که نمونه در آن قرار می‌گیرد مشخص می‌شود. 100 میلی لیتر از نمونه تحت شرایط مشخص تقطیر می‌شود. نتایج آزمون معمولا به صورت درصد تبخیر شده یا درصد بازیافت شده نسبت به دمای مربوطه در یک جدول یا به صورت منحنی تقطیر گزارش می‌شوند.
• American Society for Testing and Materials :
ASTM D86
• استاندارد ملی ایران:
INSO 6261
• زمان انجام آزمون:
یک روز کاری

عدد اکتان

مقیاسی است برای نشان دادن مقاومت بنزین یا دیگر سوخت‌ها در مقابل گرما، فشار و شروع احتراق خود بخود (بدون جرقه). به ایزو اکتان (۲،۲،۴-تری متیل پنتان) عدد ۱۰۰ و به نرمال هپتان عدد صفر داده می‌شود.
عدد اکتان بنزین عبارت است از درصد ایزواکتان در نرمال هپتان که دارای خاصیت ضد کوبشی برابر با بنزین مورد آزمایش در شرایط آزمون استاندارد باشد. به زبان ساده هر چه عدد اکتان یک سوخت بیشتر باشد آن سوخت در مقابل پدیده احتراق مخرب فشار و گرما مقاوم تر است.
ایزو اکتان دارای فرمول ملکولی ( C8H18) هست و دارای جرم مولی 114 هست

دستگاه اکتان سنج

دستگاه اکتان سنج
دستگاه اکتان سنج

دستگاه اکتان سنج دستگاهی است که عدد اکتان را نشان میدهد. دانستن عدد اکتان روی اکتان سنج برای این مهم است که ما می توانیم میزان مقاومت انواع سوخت مثل بنزین به احتراق خود‌به‌خودی را بدانیم و هرچه عدد اکتان، اکتان سنج بیشتر باشد میزان مقاومت سوخت بیشتر است.

دستگاه فلش پوینت یا تست نقطه اشتعال

دستگاه فلش پوینت یا تست نقطه اشتعال
دستگاه فلش پوینت یا تست نقطه اشتعال

یک دستگاه آزمایشگاهی برای تعیین نقطه اشتعال می باشد؛ کمترین دمایی را که در آن، یک ماده‌ی فرار می تواند تبدیل به بخار شود را نقطعه‌ی اشتعال گویند و آن ماده در این دما یک مخلوط اشتعال پذیر با هوا را شکل می‌دهد. برای اندازه گیری نقطه اشتعال بسته در محدوده دمایی حداقل ۴۰ و حداکثر ۳۷۰ درجه سانتیگراد بکار می رود. در درجه حرارت مختلف مقادیری از فراوردهای نفتی تبخیر می‌گردد که شدت تبخیر، وابسته به درجه حرارت و فراریت ماده نفتی و همچنین تعیین نقطه اشتعال برای سنجش شدت تبخیر مواد، می‌باشد. با کمک نقطه اشتعال می‌توان با در نظر گرفتن حد انفجار، احتمال انفجار در مخازن نفتی را پیش بینی کرد و این دستگاه این نقطه را اندازه گیری می کند.

نحوه عملکرد سنسور اکسیژن متر

نحوه عملکرد سنسور اکسیژن متر
نحوه عملکرد سنسور اکسیژن متر

کم کردن گازهای گلخانه‌ای که توسط خودروها تولید می شوند به وسیله سنسور لامبدا انجام می‌شود. برای اینکه اطمینان حاصل شود از اینکه موتور سوخت خود را تبدیل به آلاینده‌های مضر نمی کنند، از سنسور لامبدا که توسط رابرت بوش معرفی شد، استفاده می شود.
کار این دستگاه سنجش، نسبت اکسیژن موجود در گازهای خروجی از اگزوز ماشین و آگاهی از میزان و درجه حرارت هوای وارد شده به سیلندراست.

آسفالتين

آسفالتين
آسفالتين

آسفالتين ها ترکیبات پیچیده‌ای هستند. این ترکیبات به دلیل اینکه ماهیت ترکیبی آنها از یک مخزن به مخزن دیگر تغییر می کند، دارای وزن مولکولی معینی نمی باشند. از طرف دیگر مواد آسفالتینی به دلیل دارا بودن ساختار حلقوی، در حلال های آروماتیکی و حلقوی مانند تولوئن، بنزن و غیره به خوبی حل می‌شوند.
آسفالتین ها که از سنگین ترین برش های نفتی از نظر وزن مولکولی هستند، ترکیبات جامد، غیر متبلور و تیره رنگ هستند که اغلب غنی از اتم های نیتروژن، اکسیژن و گوگرد و نیز برخی از فلزات سنگین مانند آهن، نیکل و وانادیوم می باشند. این ترکیبات تحت مکانیسم‌های مختلف از نفت جدا شده و رسوب می‌کنند و سبب گرفتگی در مخزن، چاه‌ها، خطوط لوله و تاسیسات تولید و فرآیند نفت می‌شوند و مانعی در برابر جریان نفت ایجاد می کند. دستگاه آنالیز رسوب آسفالتین برای بررسی ابعاد دقیق رسوب گذاری و رسوب زدایی آسفالتین در شرایط مخزن طراحی شده است. انجام تحقیقات جامع و بررسی در زمینه های مشکلات حاصل از رسوب آسفالتین، تشخیص نقطه شروع رسوب آسفالتین، آنالیز سایز ذرات و …از جمله کاربردهای دستگاه می‌باشد.