درباره پترونانو

اهداف کلان گروه مدپا

1- افزایش پایدار و متداوم چرخه تولید با پشتوانه مستحکم دانش فنی مدیران محترم مجموعه
2- افزایش کیفیت تولید با هدف جذب حداکثری حمایت مصرف کننده
3- تکمیل گستره محصولات مورد نیاز بازار هدف
4- گسترش نفوذ در بازارهای منطقه ای و جهانی جهت ارزآوری به کشور
5- کمک به بهبود وضعیت محیط زیست به عنوان میراث آیندگان