استعلام

برای آموزش نحوه استفاده از محصولات مدپاتکس و نحوه استعلام اصالت کالا میتوانید وارد اینستاگرام ما شوید.

اینستاگرام پترونانو

مراحل بررسی اصالت کالا

مرحله اول:

لایه محافظ جعبه مدپاتکس را با یک سکه خراش دهید.

خراشیدن لایه محافظ
خراشیدن لایه محافظ

مرحله دوم:

توجه داشته باشید که بعد از خراشیدن باید کد 16 رقمی زیر لایه محافظ دیده شود.

کد 16 رقمی اصالت کالا
کد 16 رقمی اصالت کالا

مرحله سوم:

کد 16 رقمی را از چپ به راست و از بالا به پایین به شماره پیامک 10002817 ارسال کنید و منتظر پیامک تایید باشید.

ارسال کد 16 رقمی
ارسال کد 16 رقمی

مرحله چهارم:

دریافت پاسخ تایید برای اصالت کالا

تایید کالا
تایید کالا

مرحله پنجم:

در صورت تکرار کد مربوط این پیام را مشاهده می کنید.

تکرار در ارسال کد
تکرار در ارسال کد

مرحله ششم:

در صورت مشاهده این پیام، کد مورد نظر قبلا مورد استفاده قرار گرفته است.

دریافت پیامک اصالت کالا
دریافت پیامک اصالت کالا

مرحله آخر:

محلول مدپاتکس را طبق دستور گفته شده به باک خودرو اضافه کنید.

نحوه ی استفاده از مکمل بنزین
نحوه ی استفاده از مکمل بنزین