آزمون های مراکز معاینه فنی

آزمون های مراکز معاینه فنی

محصول ویژه
محصول ویژه

مشاوره و فروش

021-86072193
021-86072170
021-86072181
021-86074187
09362744747

فروش و مشاوره
مشخصات محصول:
مکمل ترکیبی نانو تکنولوژی پتروتکس
با قدرت کاهش آلایندگی خودرو
کاهش دهنده CO و HC
با استفاده از محصول قبل از مراجعه به مراکز معاینه فنی معجزه تاثیرگذاری آن را در برگه آنالیز معاینه فنی به طور کامل مشاهده خواهید کرد.
آزمونهای معاینه فنی
آزمونهای معاینه فنی

آزمون ظاهری
آزمون آلایندگی
آزمون تست سه گانه : تست لغزش جانبی، تست ترمز و تست کمک فنر

مقادیر آزمون معاینه فنی

حد مجاز:

آزمون ظاهری:

بررسی ظاهری خودرو مرحله بعدی و البته نخستین مرحله معاینه فنی است در این مرحله خودروی شما از بابت داشتن چراغ های سالم، سالم بودن آیینه‌ها و شیشه‌ها، داشتن کمربند ایمنی، بوق و نداشتن روغن سوزی و … بررسی می‌شود. بستن ادوات و تجهیزات غیر استاندارد بر روی خودرو یکی از عوامل مردودی در این مرحله است.

آزمون آلایندگی:

مونوکسید کربن CO

حد مجاز:


اگر میزان این گاز در اگزوز خودرو شما خارج از محدوده تعریف شده باشد، دود اگزوز تقریبا به رنگ مشکی در می آید و نشان دهنده خام سوزی یا کامل نسوختن سوخت در محفظه احتراق می باشد. کم بودن مقدار اکسیژن در زمان احتراق، کم بودن و تنظیم نبودن زمان احتراق، تنظیم نبودن مقدار سوخت از جمله دلایل خام سوزی می باشد. این دلایل می توانند دلیل بر خرابی قطعات مانند سنسور مپ و اکسیژن سنسور و یا حتی کاتالیزور باشند.

هیدروکربن HC

حد مجاز:

اگر میزان این گاز در اگزوز خودرو شما خارج از محدوده تعریف شده باشد، دود اگزوز تقریبا به رنگ آبی در می آید و نشان دهنده خام سوزی یا روغن سوزی می باشد

اکسیژن O2

حد مجاز:


خروج از محدوده برای این پارامتر نشان دهنده بروز یک نشتی در مسیر خروجی اگزوز می باشد. بررسی و چکاپ مسیر های خروجی خودرو می تواند مشکل را مشخص نماید.

لامبدا (نسبت هوا به سوخت)


این پارامتر نشان دهنده نسبت سوخت به هوا در محفظه احتراق می باشد. این شاخصه که معمولا در محدوده عدد 1 ظاهر می شود نشان دهنده یک احتراق مناسب می باشد. لازم به ذکر است، احتراق ناشی از عملکرد مجموعه ای از قطعات در خودرو می باشد که نهایتا در محفظه احتراق صورت می گیرد. این نسبت معمولا 1/14 هوا و 1 واحد سوخت در نظر گرفته شده است.


آزمون تست سه گانه

تست لغزش جانبی :

تست اندازه گیری شتاب و نیروی ترمز:

شتاب ترمز: ترمز اصلی: حد مجاز:


ترمز دستی:

حد مجاز:

تست نیروی فنر:

ترمز جلو: حد مجاز:


ترمز عقب: حد مجاز:


ترمزدستی: حد مجاز:


تست کمک فنر: حد مجاز:

کمک فنر جلو و عقب:

حد مجاز:

تست لغزش جانبی: حد مجاز: