آشنایی با دستگاه های معاینه فنی

اگر تابه‌حال ماشین خود را معاینه فنی برده باشید می‌دانید که این فعالیت از چند پروسه مختلف تشکیل می‌شود و با دستگاه‌های گوناگون معیارهای متفاوتی بررسی می‌شود. در این بخش قصد داریم به انواع دستگاه معاینه فنی بپردازیم.

دستگاه سنجش آلاینده های خروجی از اگزوز: Gas Tester

دستگاه سنجش آلاینده های خروجی از اگزوز
دستگاه سنجش آلاینده های خروجی از اگزوز

این دستگاه به منظور اندازه ­گیری میزان گازهای خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی همچون CO2 , CO , O2 و HC به­ کار می­رود و می­توان توسط آن حدود تغییرات فاکتور را نیز جهت بررسی چگونگی عملکرد بخشهای سوخت ­رسانی و برقی خودرو, اندازه ­گیری نمود.

اینستاگرام پترونانو
صفحه جدید اینستاگرام پترونانو

دستگاه معاینه فنی آزمون لغزش جانبی: Track Tester

دستگاه معاینه فنی آزمون لغزش جانبی.jpg
دستگاه معاینه فنی آزمون لغزش جانبی.jpg

میزان بسته و یا باز بودن دهانه چرخهای (Toe In – Toe Out) هر یک از محورهای خودرو استفاده می­شود.در هنگام عبور خودرو از روی صفحه تست در اثر باز و یا بسته بودن دهانه چرخها صفحه آزمون به سمت چپ و یا راست منحرف میشود. پتانسیومتر تعبیه شده در قسمت تحتانی این وسیله، حرکت عرضی صفحه به طرفین را به کمک سنسورها، مبدل به ارقامی قابل مفهوم جهت نمایش در قسمت نتایج مینماید. در پردازش نهایی، نتیجه این آزمون وضعیت انحراف خودرو را پس از طی یک کیلومتر پیشروی در راستای مستقیم در مقیاس متر بیان می­ نماید. ظرفیت وزنی این تجهیزات برای خودروهایی با حداکثر وزن 5/2 تن برای هر محور طراحی و در نظر گرفته شده است.

دستگاه معاینه آزمون کمک فنر: Shock Absorber Tester

دستگاه آزمون کمک فنر
دستگاه آزمون کمک فنر

از این وسیله جهت آزمون درصد کارایی کمک فنرهای محور جلو و عقب خودرو استفاده می­شود و می­توان به کمک آن خودروهای سواری و وانت­ بار را تا حداکثر وزن 1/1 تن برای هر محور مورد بازرسی و معاینه قرار داد. در حین انجام مراحل این آزمون وضعیت کمک فنرهای هر محور به تفکیک مورد آزمایش واقع می­گردند.

دستگاه آزمون ترمزها: Roller Brake Tester

خودرو خود را سبک کنید
خودرو خود را سبک کنید

این وسیله به منظور سنجش قدرت ترمزگیری چرخهای هر یک از محورها، قدرت عملکرد ترمزدستی و نیز سنجش میزان تاب کاسه چرخهای خودروهای سواری به کار گرفته میشود.از این تجهیزات می توان جهت آزمون خودروهای سواری و وانت بار با حداکثر وزن 4 تن برای هر محور استفاده نمود. با بررسی حد نهایی شتاب ترمزگیری که توسط رایانه تعیین می­گردد. چگونگی عملکرد ترمزها تحت بازدید فنی واقع می­شود.

تجهیزات بررسی اهرم بندی و اتصالات جلوبندی: Play Detector Tester

تجهیزات بررسی اهرم بندی و اتصالات جلوبندی
تجهیزات بررسی اهرم بندی و اتصالات جلوبندی

این دستگاه جهت بررسی وضعیت اتصالات جلوبندی خودروها بکار می­رود و قادر است خودروهای سواری و وانت­ بارها را با حداکثر وزن 5/3 تن برای هر محور تست نماید. صفحات متحرک این دستگاه با حرکات خود به طرفین، قطعات جلوبندی را تحت فشار و کشش قرار داده و آنان را از لحاظ لقی، ضعف در اتصالات و خوردگی مورد آزمون قرار میدهد.محصولات مدپاتکس


انواع اکتان بوستر، مکمل بنزین و انژکتور شور با تکنولوژی نانو