مدارک لازم جهت اخذ معاینه فنی

مدارک لازم جهت اخذ معاینه فنی

فقط داشتن كارت خودرو يا برگه سبز

محصول ویژه
محصول ویژه

مشاوره و فروش

9821-86072381+
9821-88816039+
9821-86074187+
989362744747+

فروش و مشاوره
مشخصات محصول:
مکمل ترکیبی نانو تکنولوژی پتروتکس
با قدرت کاهش آلایندگی خودرو
کاهش دهنده CO و HC
با استفاده از محصول قبل از مراجعه به مراکز معاینه فنی معجزه تاثیرگذاری آن را در برگه آنالیز معاینه فنی به طور کامل مشاهده خواهید کرد.

استعلام معاینه فنی

(s1.symfa.ir)

لیست مراکز معاینه فنی

مراکز تهران و شهرستان:

(inspection.tehran.ir)

نرخ مصوب معاینه فنی 99

(symfa.ir)