نانو اکتان پرو (200ML)

Nano Octane Pro

توضیحات : • نانو اکتان مدپا تنها محلول اکتان افزا (اکتان بوستر) که در دسته ” اکتان افزاها ” قرار دارد، با تکنولوژی نانو، اکتان بنزین RON را تا حدود 8 واحد افزایش می دهد. این محلول به صورت کاملا تخصصی تولید شده و با توجه به کیفیت پایین بنزین در برخی جایگاه های توزیع سوخت در کشور، پترو اکتان، باعث افزایش کیفیت بنزین می شود.
•این محلول قابلیت جذب ذرات آب از داخل بنزین را دارد بدین معنی که، اگر بنزین با آب مخلوط شده باشد ذرات آب را جذب کرده و از بنزین جدا می کند. پتروکتان مدپا شتاب (سرعت لحظه ای) خودرو را به افزایش می دهد.
•این محصول مناسب ترین گزینه برای افزودن به بنزین و افزایش کیفیت آن در حد بنزین سوپر استاندارد می باشد.

نانو اکتان پرو 200 میل یک محلول اکتان افزای قوی است که بر پایه ترکیبات نانو تکنولوژی می باشد. این محلول پس از ترکیب شدن با بنزین عدد اکتان را تا 8 واحد بسته به کیفیت سوخت افزایش می دهد.ورود به فروشگاه
بهترین اکتان بوستر
تنظیم نقطه احتراق خودرو

ویژگی ها و خصوصیات این محلول

• افزایش شتاب موتور
• تثبیت کننده خواص بنزین
• بهینه سازی مصرف بنزین
• بهسوزی بنزین داخل موتور
• کاهش ناخالصی های بنزین
• جایگزین مناسب بنزین سوپر
• کاهش لرزش و ناک موتور خودرو
• مخصوص استفاده در هر باک بنزین
• افزایش عدد اکتان تا 8 واحد RON
• افزایش سلامت و طول عمر موتور خودرو
• کنترل و کاهش گازهای بنزین در باک
(هواگیری داخل باک)
منبع: نانو پتروکتان پرو مدپاتکس

فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
Verified by MonsterInsights