بایگانی‌ ماهانه: آگوست 2022

0

اسپری ضد زنگ و پاک کننده نانو

وقتی سطح یک فلز زنگ میزند، دور انداختن آن و یا خرید جایگزین همیشه یک گزینه نیست. شما می توانید زنگ زدگی را با مواد خانگی مانند فویل آلومینیوم و اسیدهای سبک مانند سرکه...