پتروکتان 150 (PetrOctane)

پتروکتان تنها محلول اکتان افزا (اکتان بوستر) که در دسته ” اکتان افزاها ” قرار دارد، با تکنولوژی نانو، اکتان بنزین را تا 12 واحد افزایش می دهد. این محلول به صورت کاملا تخصصی تولید شده و با توجه به کیفیت پایین بنزین در برخی جایگاه های توزیع سوخت در کشور، پترو اکتان، باعث افزایش عدد اکتان وافزایش کیفیت بنزین می شود. این محلول قابلیت جمع آوری ذرات آب از داخل بنزین را دارد یعنی در صورتی که بنزین با آب مخلوط شده باشد ذرات آب را جمع آوری کرده و از بنزین جدا می کند. پتروکتان شتاب (سرعت لحظه ای) خودرو را به میزان چشمگیری افزایش می دهد. این محصول مناسب ترین جایگزین برای بنزین سوپر واقعی می باشد.

نانو پتروکتان پرو
Nano PetrOctane Pro

تنظیم نقطه احتراق موتور خودرو

سری جدید محصولات نانو

ورود به فروشگاه

ویژگی های این محصول

اکتان بوستر ایرانی

• افزایش شتاب موتور
• تثبیت کننده خواص بنزین
• بهینه سازی مصرف بنزین
• بهسوزی بنزین داخل موتور
• کاهش ناخالصی های بنزین
• جایگزین مناسب بنزین سوپر
• کاهش لرزش و ناک موتور خودرو
• مخصوص استفاده در هر باک بنزین
• افزایش عدد اکتان تا 8 واحد
RON • افزایش سلامت و طول عمر موتور خودرو
• کنترل و کاهش گازهای بنزین در باک
(هواگیری داخل باک)

فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره


محصولات مدپاتکس


انواع اکتان بوستر، مکمل بنزین و انژکتور شور با تکنولوژی نانو


Verified by MonsterInsights