برچسب: احیاکننده کاتالیست

اولین مکمل سوخت اختصاصی موتورهای توربو، GDI و TGDI در ایران 6

محلول شستشوی کاتالیست

خودروهای امروزی، همگی مجهز به کاتالیزور هستند. این قطعه بخش مهمی از سیستم اگزوز است که آلودگی و ذرات کربن را به شدت کاهش می‌دهد. کاتالیزورها، (مونوکسید کربن، هیدروکربن‌ها، اکسیدهای نیتروژن و سایر گازهای...