برچسب: بنزین معمولی موتور توربو

اولین مکمل سوخت اختصاصی موتورهای توربو، GDI و TGDI در ایران 58

بهترین مکمل بنزین برای موتور توربو

در موتورهای توربو، GDI و TGDI هوا از طریق یک سیستم مهندسی شده به صورت متراکم وارد موتور می شود. موتورهای توربوموتورهای توربو به دلیل وجود مقدار کافی اکسیژن در محفظه احتراق توانایی انجام...