برچسب: راه های ارتباطی

3

دکتر بهروز روزبهانی

دکتر بهروز روزبهانی در 20 خرداد سال 1338 مصادف با 11 ژوئن 1959 در بروجرد دیده بر جهان گشود. دکتر بهروز روزبهانی برخی مدارک تحصیلی دکتر روزبهانی 1.دکترا در مهندسی شیمی، دانشگاه Case Western...