بایگانی‌ ماهانه: آگوست 2020

0

رنگ های مختلف دود اگزوز و دلایل آن

دود اگزوز ماشین یکی از دلایل بسیار مهم در ایجاد آلودگی هوا است. علاوه بر این، بروز چنین پدیده ای نشان از وجود نقص در سیستم احتراق خودرو نیز دارد. سوپراکتان بوستر جدیدترین محصول...