برچسب: تمیز کننده سیستم سوخت رسانی

0

تمیز کننده سیستم سوخت تویوتا

محلول تمیز کننده سوپر کلینر نانو جهت کمک به سيستم سوخت برای رسيدن به حداکثر توان و کاهش مصرف سوخت خودرو تویوتا به کار می رود. از سوپر کلینر نانو جهت پاک کردن کاربراتور،...