برچسب: خرابی کمک فنرها،صدای اضافی کمک فنرها،

0

خرابی کمک فنرها

کمک فنر یکی از قطعات مکانیکی مهم سیستم تعلیق خودرو است که در نزدیکی چرخ‌های خودرو نصب می‌شود. کاری که کمک فنر انجام می‌دهد این است که نوسانات و ضربات وارد شده به خودرو...