برچسب: رطوبت در خودرو، تاثیر رطوبت بر خودرو، زنگ زدگی قطعات در رطوبت هوا

0

تاثیر رطوبت بر خودرو

هوای مرطوب می تواند باعث شود ماشین ها برای بهترین عملکرد در این مدت به توجه و مراقبت بیشتری نیاز داشته باشند، زیرا محیط های مرطوب باعث افزایش فرسودگی و پارگی قطعات می شوند....