برچسب: سوخت سربدار یا سوخت بدون سرب؟،عنصر سرب، سرب چیست؟، سوخت سربدار

0

سوخت سربدار یا سوخت بدون سرب؟

بنزین مصرفی ما از نفت خام گرفته می شود. در پالایشگاه، نفت را تصفیه می کنند (یعنی نفت را به اجزای مختلفی که آن را به وجود آورده اند، تجزیه اش می کنند) و...