برچسب: مکمل بنزین و انژکتور شور

0

دود اگزوز ، رنگ های مختلف و دلایل آن

دود اگزوز ماشین یکی از دلایل بسیار مهم در ایجاد آلودگی هوا است. علاوه بر این، بروز چنین پدیده ای نشان از وجود نقص در سیستم احتراق خودرو نیز دارد. سوپراکتان بوستر جدیدترین محصول...