برچسب: بهترین مکمل سوخت

0

محصولات پترونانو

اولین مکمل سوخت اختصاصی برای موتورهای توربو، GDI و TGDI در ایران لارج سوپر اکتان بوستر L Super Octane Booster بهترین بالا برنده اکتان بنزین تعدیل مصرف سوخت محافظ مخصوص موتور خودرو کنترل و...

0

عدد ستان

عدد ستان (CN) نشانگر قابل اشتعال بودن سوخت های دیزل است و اطلاعاتی درباره تأخیر احتراق ، یعنی سرعت خود اشتعالی سوخت دیزل هنگام تزریق به هوای گرم از طریق انژکتور سوخت فراهم می...

1

مکمل سوخت

مکمل بنزین ایرانی مدپا تولید شده در داخل ایران و مناسب برای ترکیب با انواع بنزین های تولیدی در داخل ایران می باشد. مکمل بنزین ایرانی با خواص اکتان افزایی ( اکتان بوستر تا...

58

بهترین مکمل بنزین برای موتور توربو

در موتورهای توربو، GDI و TGDI هوا از طریق یک سیستم مهندسی شده به صورت متراکم وارد موتور می شود. موتورهای توربو به دلیل وجود مقدار کافی اکسیژن در محفظه احتراق توانایی انجام احتراق...