برچسب: مکمل بنزین ایرانی

0

نحوه استفاده از مکمل بنزین

نحوه استفاده از مکمل بنزین توسط تولید کنندگان آن مشخص می شود. البته چارچوب اصلی مصرف مکمل بنزین در برندهای مختلف شبیه هم می باشد. مکمل های بنزین یا مکمل های سوخت ، محصولات...

0

مواد افزودنی سوختی

 افزودنی های اکسیژن دار برای اهدافی مانند افزایش عدد اکتان , بهبود عوامل عملکردی موتور و کاهش آلاینده های خروجی, به بنزین پایه افزوده می شوند. در ایران از متیل ترشیاری بوتیل اتر به...