نحوه استفاده از مکمل بنزین

نحوه استفاده از مکمل بنزین توسط تولید کنندگان آن مشخص می شود. البته چارچوب اصلی مصرف مکمل بنزین در برندهای مختلف شبیه هم می باشد. مکمل های بنزین یا مکمل های سوخت ، محصولات مهمی هستند که می توانند بسیاری از مشکلات سیستم سوخت رسانی خودرو را با صرف هزینه ای کم برطرف نمایند. اگر از مکمل های بنزین به صورت درست و اصولی استفاده شود، می توانند به عنوان یک مکانیکی ساده و همراه خوب، نقش خود را ایفا کنند. در ادامه با نحوه استفاده از مکمل های بنزین مدپاتکس آشنا می شوید.


نحوه استفاده از مکمل بنزین سوپر اکوکتان
نحوه استفاده از سوپر اسپری
نحوه استفاده از مکمل بنزین لارج سوپر اکتان بوستر
نحوه استفاده از مکمل بنزین سوپر اکتان بوستر
نحوه استفاده از مکمل بنزین نانو سیلور
نحوه استفاده از مکمل بنزین سوپر گلد
نحوه استفاده از مکمل بنزین نانو اکتان پرو
نحوه استفاده از مکمل بنزین سوپر بریز نانو
نحوه استفاده از مکمل بنزین سوپر کلینر نانو
نحوه استفاده از مکمل بنزین نانو اکتان پرو
نکات مهم درباره نحوه استفاده از مکمل های بنزین
دلیل استفاده از مکمل سوپر اکتان بوستر


نحوه استفاده از مکمل بنزین سوپر اکوکتان

سوپر اکوکتان
Super EcoOctane

بهترین مکمل بنزین ایرانی
مکمل بنزین اقتصادی

دوره استفاده از محلول سوپراکوکتان : در هر باک
زمان استفاده از محلول سوپراکوکتان: بعد از بنزین زدن
مقدار استفاده از محلول سوپراکوکتان: یک قوطی برای یک باک 50 لیتری

محصول سوپر اکوکتان مدپاتکس یک مکمل بنزین اقتصادی است. سوپر اکوکتان با کمترین هزینه بهترین کیفیت را دارد، با فناوری نانو عدد اکتان را افزایش داده همچنین ناخالصی های بنزین را حذف می کند. ابتدا بنزین بزنید و پس از آن قوطی را به آرامی چند بار تکان دهید؛ سپس درب قوطی را باز کرده پلمپ روی در را جدا می کنید . در نهایت پس از بستن قیف همراه محصول روی درب قوطی، مکمل بنزین سوپر اکوکتان را درون باک خالی کنید. توجه داشته باشید که خارج از جایگاه سوخت هم می توانید به استفاده از این مکمل بنزین اقدام کنید فقط باید مراقب باشید پوست دستتان به طور مستقیم با خود محلول تماس پیدا نکند و در صورتی که تماس اتفاق افتاد، سریعا آن قسمت از پوستتان را بشویید.

فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره

نحوه استفاده از سوپر اسپری

سوپر اسپری
Super Spray

محلول انژکتور شور
اسپری نانو همه کاره

محصول سوپر اسپری مدپاتکس را با توجه به کیفیت پایین بنزین در کشور برای شستن انژکتور می توانید استفاده کنید. سوپر اسپری از گاز شیرین تهیه شده در نتیجه سرطان زا نیست.
نحوه استفاده از سوپر اسپری مدپاتکس به این صورت است که باید پس از برداشتن درب زرد رنگ قوطی، لوله قرمزی که کنارش تعبیه شده را بر سر خروجی اسپری نصب کنید. اکنون می توانید انژکتور خودرو و یا استوپر موتور را تمیز کنید.
در استفاده از این اسپری مراقب باشید محلول به سمت صورت پاشیده نشود . در صورت برخورد با پوست یا چشم سریعا محل اصابت را با آب فراوان بشویید. همچنین توجه داشته باشید اسپری این محلول بر سطوح رنگی منجر به خورد شدن کامل رنگ می شود.

فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره

نحوه استفاده از مکمل بنزین لارج سوپر اکتان بوستر

لارج سوپر اکتان بوستر
Large Super Octane Booster

بهترین مکمل بنزین ایرانی
بهترین مکمل بنزین مخصوص موتورهای توربو، GDI و TGDI

دوره استفاده از محلول لارج سوپر اکتان بوستر : در هر باک
زمان استفاده از محلول لارج سوپر اکتان بوستر : بعد از بنزین زدن
مقدار استفاده از محلول لارج سوپر اکتان بوستر : یک قوطی برای یک باک 60-70 لیتری

محصول لارج سوپر اکتان بوستر مدپاتکس را با توجه به کیفیت پایین بنزین در کشور در هر باک بنزین و یا یک باک در میان می توانید استفاده کنید. این اکتان بوستر مناسب خودروهای دارای باک حجیم (با گنجایش بیشتر از 50 لیتر) می باشد. ابتدا بنزین بزنید و بعد از آن قوطی را به آرامی چند بار تکان دهید؛ سپس درب قوطی را باز کرده پلمپ روی در را جدا می کنید . در نهایت پس از بستن قیف همراه محصول روی درب قوطی، مکمل بنزین لارج سوپر اکتان بوستر مدپاتکس را درون باک خالی کنید. توجه داشته باشید که خارج از جایگاه سوخت هم می توانید به استفاده از این مکمل بنزین اقدام کنید فقط باید مراقب باشید پوست دستتان به طور مستقیم با خود محلول تماس پیدا نکند و در صورتی که تماس اتفاق افتاد، سریعا آن قسمت از پوستتان را بشویید.

فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره

نحوه استفاده از مکمل بنزین سوپر اکتان بوستر

سوپر اکتان بوستر
Super Octane Booster

بهترین مکمل بنزین ایرانی
بهترین مکمل بنزین مخصوص موتورهای توربو، GDI و TGDI

  دوره استفاده از محلول سوپر اکتان بوستر : در صورت پایین بودن کیفیت بنزین مصرفی در هر باک
زمان استفاده از محلول سوپر اکتان بوستر : بعد از بنزین زدن
مقدار استفاده از محلول سوپر اکتان بوستر : یک قوطی برای یک باک 50 لیتری

محصول سوپر اکتان بوستر را با توجه به کیفیت پایین بنزین در کشور در هر باک بنزین و یا یک باک در میان می توانید استفاده کنید. سوپر اکتان بوستر فشار بخار بنزین را کم می کند و مصرف سوخت خودروی شما را کاهش می دهد. ابتدا بنزین بزنید و بعد از آن قوطی را به آرامی چند بار تکان دهید؛ سپس درب قوطی را باز کرده پلمپ روی در را جدا می کنید . در نهایت پس از بستن قیف همراه محصول روی درب قوطی، سوپر اکتان بوستر را درون باک خالی کنید. توجه داشته باشید که خارج از جایگاه سوخت هم می توانید به استفاده از این مکمل بنزین اقدام کنید فقط باید مراقب باشید پوست دستتان به طور مستقیم با خود محلول تماس پیدا نکند و در صورتی که تماس اتفاق افتاد، سریعا آن قسمت از پوستتان را بشویید.

فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره

نحوه استفاده از مکمل بنزین نانو سیلور

نانو سیلور
Nano Silver

بهترین مکمل بنزین ایرانی
بهترین محصول دو کاره نانو مدپاتکس

دوره استفاده از محلول نانو سیلور : هر 2500 کیلومتر یک بار
زمان استفاده از محلول نانو سیلور : بعد از بنزین زدن
مقدار استفاده از محلول نانو سیلور : یک قوطی برای یک باک 50 لیتری

نانو سیلور مدپاتکس یک محصول دوکاره تخصصی است که به تنهایی ترکیب کاملی از محلول نانو اکتان و سوپر کلینر می باشد. بعد از بنزین زدن قوطی را به آرامی چند بار تکان دهید؛ سپس درب قوطی را باز کرده پلمپ روی در را جدا می کنید . در نهایت پس از بستن قیف همراه محصول روی درب قوطی، مکمل بنزین نانو سیلور را درون باک خالی کنید. توجه داشته باشید که خارج از جایگاه سوخت هم می توانید به استفاده از این مکمل بنزین اقدام کنید فقط باید مراقب باشید پوست دستتان به طور مستقیم با خود محلول تماس پیدا نکند و در صورتی که تماس اتفاق افتاد، سریعا آن قسمت از پوستتان را بشویید.

فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره

نحوه استفاده از مکمل بنزین سوپر گلد

سوپر گلد
Super Gold

بهترین برند اکتان بوستر تولید شده در ایران
قدرتمندترین شبیه ساز خواص بنزین

دوره استفاده از محلول سوپر گلد : دو الی سه باک در میان وابسته به موقعیت جغرافیایی
زمان استفاده از محلول سوپر گلد : بعد از بنزین زدن
مقدار استفاده از محلول سوپر گلد : یک قوطی برای یک باک 50 لیتری

محصول سوپر گلد مکمل چند منظوره با فناوری جدید نانو می باشد که به تنهایی تمام مکمل ها را در خود جای داده است. بعد از بنزین زدن قوطی را به آرامی چند بار تکان دهید؛ سپس درب قوطی را باز کرده پلمپ روی در را جدا می کنید . در نهایت پس از بستن قیف همراه محصول روی درب قوطی سوپر گلد مدپاتکس را درون باک خالی کنید. توجه داشته باشید که خارج از جایگاه سوخت هم می توانید به استفاده از این مکمل بنزین اقدام کنید فقط باید مراقب باشید پوست دستتان به طور مستقیم با خود محلول تماس پیدا نکند و در صورتی که تماس اتفاق افتاد، سریعا آن قسمت از پوستتان را بشویید.

فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره

نحوه استفاده از مکمل بنزین نانو اکتان پرو

نانو اکتان پرو
Nano Octane Pro

بهترین مکمل بنزین ایرانی
مخصوص انواع خودروهای بنزینی

دوره استفاده از محلول نانو اکتان پرو (280mL) : در هر باک
زمان استفاده از محلول نانو اکتان پرو (280mL) : بعد از بنزین زدن
مقدار استفاده از محلول نانو اکتان پرو (280mL) : یک قوطی برای یک باک 50 لیتری

محصول نانو اکتان پرو مدپاتکس بیشتر برای خودروهای تولید داخل ایران استفاده می شود. ابتدا بنزین بزنید و پس از آن قوطی را به آرامی چند بار تکان دهید؛ سپس درب قوطی را باز کرده پلمپ روی در را جدا می کنید . در نهایت پس از بستن قیف همراه محصول روی درب قوطی، مکمل بنزین نانو اکتان پرو را درون باک خالی کنید. توجه داشته باشید که خارج از جایگاه سوخت هم می توانید به استفاده از این مکمل بنزین اقدام کنید فقط باید مراقب باشید پوست دستتان به طور مستقیم با خود محلول تماس پیدا نکند و در صورتی که تماس اتفاق افتاد، سریعا آن قسمت از پوستتان را بشویید.

فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره

نحوه استفاده از مکمل بنزین سوپر بریز نانو

سوپر بریز
Super Breath

بهترین مکمل بنزین ایرانی
با فرمولاسیون کاملا تخصصی جهت کاهش آلایندگی

دوره استفاده از محلول سوپر بریز : مخصوص استفاده سالیانه
زمان استفاده از محلول سوپر بریز: بعد از بنزین زدن
مقدار استفاده از محلول سوپر بریز: یک قوطی برای 10 لیتر بنزین

محصول سوپر بریز دوستدار محیط زیست می باشد. محصول سوپر بریز مدپاتکس را سالی یک بار می توانید استفاده کنید. زمانی که چراغ چشمک زن ماشین روشن می شود، به ازای 10 لیتر بنزین باید یک قوطی را به آرامی چند بار تکان دهید؛ سپس درب قوطی را باز کرده پلمپ روی در را جدا می کنید . در نهایت پس از بستن قیف همراه محصول روی درب قوطی، مکمل بنزین سوپر بریز درون باک می ریزید سپس باید یک شب تا صبح در باک خودرو استراحت کند.

فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره

نحوه استفاده از مکمل بنزین سوپر کلینر نانو

سوپر کلینر
Super Cleaner

پاکسازی سوپاپ ها، انژکتور ها، سرشمع ها
قویترین مکمل نانو جهت شستشوی مسیر سوخت رسانی

دوره استفاده از محلول سوپر کلینر : مخصوص سرویس دوره ای (حداکثر هر 5000 کیلومتر یکبار)
زمان استفاده از محلول سوپر کلینر: بعد از بنزین زدن
مقدار استفاده از محلول سوپر کلینر: یک قوطی برای 15 تا 20 لیتر بنزین

خودروی شما باید 15 تا 20 لیتر بنزین داشته باشد بعد قوطی را به آرامی چند بار تکان دهید؛ درب قوطی را باز کرده پلمپ روی در را جدا می کنید در نهایت پس از بستن قیف همراه محصول روی درب قوطی محصول سوپر کلینر مدپاتکس را داخل باک بنزین بریزید. پس از آن 45 تا 60 دقیقه در سطح شهر رانندگی کنید. مکمل بنزین سوپر کلینر باید طوری استفاده شود که حداقل یک شب در باک بماند.

فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره

نحوه استفاده از مکمل بنزین نانو اکتان پرو

سوپر نانو اکتان
Super Nano Octane

افزایش شتاب و قدرت موتور خودرو
مخصوص انواع موتورهای بنزینی

دوره استفاده از محلول نانو اکتان پرو (200mL) : در هر باک
زمان استفاده از محلول نانو اکتان پرو (200mL) : بعد از بنزین زدن
مقدار استفاده از محلول نانو اکتان پرو (200mL) : یک قوطی برای یک باک 50 لیتری

محصول نانو اکتان پرو مدپاتکس ، با توجه به کیفیت پایین بنزین در کشور در هر باک بنزین و یا یک باک در میان می توان استفاده کرد. این مکمل بیشتر برای خودروهای تولید داخل ایران استفاده می شود. ابتدا به هر میزان که می خواهید بنزین بزیند، پس از آن قوطی را به آرامی چند بار تکان دهید؛ سپس درب قوطی را باز کرده پلمپ روی در را جدا می کنید . در نهایت پس از بستن قیف همراه محصول روی درب قوطی، مکمل بنزین نانو اکتان پرو را درون باک خالی کنید. توجه داشته باشید که خارج از جایگاه سوخت هم می توانید به استفاده از این مکمل بنزین اقدام کنید فقط باید مراقب باشید پوست دستتان به طور مستقیم با خود محلول تماس پیدا نکند و در صورتی که تماس اتفاق افتاد، سریعا آن قسمت از پوستتان را بشویید.

فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره
فروش و مشاوره

نکات مهم درباره نحوه استفاده از مکمل های بنزین

-برای استفاده از مکمل بنزین حتما از قیف استفاده کنید.
-در صورت تماس پیدا کردن مکمل بنزین با پوست و یا چشم، فورا آن را بشویید.
-از بو کردن قوطی محلول پرهیز کنید.
-برای دیدن نتیجه بهتر، پیشنهاد می شود مکمل را قبل از بنزین در باک بریزید و سپس به زدن بنزین اقدام کنید.

دلیل استفاده از مکمل سوپر اکتان بوستر

عوامل زیادی در عملکرد صحیح موتور تاثیرگذار است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سوخت ورودی اشاره کرد. نوع سوخت و ترکیبات آن نه‌تنها روی راندمان موتور نقش موثری دارد بلکه می‌تواند روی گازهای آلاینده‌ی خروجی، طول عمر قطعات موتور و حتی مصرف سوخت تعیین کننده باشد. برای موتورهای بنزین‌سوز بسیاری از خودروهای امروزی، عدد اکتان از اهمیت بالایی برخوردار است اما در بسیاری از مواقع عدد اکتان بنزین در شرایط ایده‌ال قرار ندارد. در این موارد توصیه می‌شود از مکملی مناسب و باکیفیت استفاده شود؛ چرا که انتخاب یک مکمل نامطلوب نه‌تنها کمکی نمی‌کند بلکه می‌تواند آسیب‌های بیشتری به سیستم سوخت وارد آورد. اگر موتور خودروی شما از ظرفیت متوسطی برخوردار است و به عدد اکتان بالای بنزین نیاز دارید می‌توانید از محصول سوپر اکتان بوستر به عنوان یک مکمل سوخت بسیار کاربردی استفاده کنید. این محصول تولید شرکت مدپا می باشد. سوپر اکتان بوستر علاوه‌بر بالا بردن عدد اکتان بنزین و کاهش مصرف سوخت می‌تواند به قدرت و شتاب موتور خودرو کمک چشمگیری کند.

3.7/5 - (12 امتیاز)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *